Sự kiện

Chuỗi sự kiện Tỷ Võ

Bản cập nhật Tỷ Võ Đại Hội - Loạn Chiến Liên Server sẽ chính thức ra mắt quý nhân sĩ vào ngày 14/08/2017, trước sức nóng của bản cập nhật. Chuỗi sự kiện Tỷ Võ cũng sẽ được khai mở, tiếp thêm động lực xoong trận tứ phương với thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 14/08/2017 (khi hoàn tất cập nhật phiên bản Phu Thê Song Chiến).
 • Lưu ý quan trọng: Nhân sĩ đã quy đổi Nguyên Bảo và nhận thưởng từ sự kiện trước thời điểm bảo trì sẽ không tiếp tục tham gia sự kiện mới.
 • Nhấp vào các ô bên dưới để xem lần lượt điều kiện & phần thưởng 3 hoạt động:

Quy Đổi Hoàn Trả

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" & thỏa các yêu cầu nhận thưởng

 • Điều kiện: Quy đổi thỏa yêu cầu & nhận thưởng tương ứng.
Hoạt độngMốc nạpPhần thưởng
Thú Cưỡi50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Thú Cưỡi Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 01 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Thú Cưỡi Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Tấn Công Lv4, 2.000.000 Bạc
2.0001 Mảnh Thanh Giang Kiếm, 10 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.0001 Quà Ảo Hóa Thú Cưỡi, 20 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.00020 Lý Niệm Dao Thần Phách, 20 Thú Cưỡi Đơn, 20 Đá Thú Cưỡi-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Hiệp Khách50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Hiệp Khách Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Hiệp Khách Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Sinh Lực Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Tam Quân Hổ Phù Chú Linh Đơn, 10 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Hiệp Khách, 20 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Đường Mộng Lâm Thần Phách,1 Quà Danh Lục Kim Long, 20 Đá Hiệp Khách-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Thiên Phúc Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Thần Binh50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Thần Binh Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
 1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Thần Binh Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Ngoại Phòng Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Ngọc Tỉ, 10 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Thần Binh, 20 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Tiêu Sở Sở Thần Phách, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 20 Đá Thần Binh-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 1 Quà Thiên Phúc Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Canh Khí50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Canh Khí Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Canh Khí Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Nội Phòng Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Sơn Hà Xã Tắc, 10 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.0001 Quà Ảo Hóa Canh Khí, 20 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Bạch Doanh Doanh Thần Phách, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 20 Đá Canh Khí-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Thiên Phúc Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Kỳ Bảo50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Kỳ Bảo Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Kỳ Bảo Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Chính Xác Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Thanh Giang Kiếm, 10 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Kỳ Bảo, 20 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Tô Y Y Thần Phách, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 20 Đá Kỳ Bảo-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Thiên Phúc Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Minh Khí50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Minh Khí Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Minh Khí Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Né Tránh Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Tam Quân Hổ Phù, 10 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Minh Khí, 20 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Hồ Mạn Tâm Thần Phách, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 20 Đá Minh Khí-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Thiên Phúc Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Lưỡng Nghi50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
 1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Chí Mạng Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Ngọc Tỉ, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.0001.000 Nguyên Bảo Khóa, 20 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 1 Quà Thần Phách Bảo Bảo,1 Quà Danh Lục Kim Long, 10 Thần Binh Phổ, 1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Thiên Phúc Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Căn Cốt50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Căn Cốt Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Căn Cốt Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Ngạo Cốt Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Sơn Hà Xã Tắc, 10 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.000 1.000 Nguyên Bảo Khóa, 20 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 1 Quà Thần Phách Bảo Bảo, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 10 Thần Binh Phổ, 1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Thiên Phúc Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc

Giảm Giá Cực "Sốc"

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Mua Giới Hạn" > chọn các hạng mục tương ứng

 • Điều kiện: Các vật phẩm sẽ được Giảm Giá Cực "Sốc" tương ứng hoạt động.
 • Các vật phẩm có giới hạn số lượng mua với mỗi nhân vật.
Hoạt độngGiá bán (Nguyên Bảo)Vật phẩmGiới hạn
Thú Cưỡi28810 Thú Cưỡi Đơn5
838 30 Thú Cưỡi Đơn3
1.368 50 Thú Cưỡi Đơn1
3.328 125 Thú Cưỡi Đơn1
4.888 190 Thú Cưỡi Đơn1
6.588 260 Thú Cưỡi Đơn1
1081 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Thần)1
1081 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Thần)1
1081 Thú Cưỡi-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Tấn Công (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Tấn Công (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Tấn Công (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Tấn Công (Thần)1
1081 Thú Cưỡi-Xé Nát (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Xé Nát (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Xé Nát (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Xé Nát (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Xé Nát (Thần)1
1081 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Thần)1
1081 Thú Cưỡi-Choáng (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Choáng (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Choáng (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Choáng (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Choáng (Thần)1
1.8881 Quà Thần Phách Bảo Bảo1
5881 Quà Danh Lục Huyền Tinh1
1.1881 Quà Danh Lục Hoàng Kim1
8885 Mảnh Thanh Giang Kiếm20
1485 Huyền Tinh (Trung)20
1484 Tu La Phổ20
1483 Đá Lv320
Hiệp Khách 288 10 Hiệp Khách Đơn5
838 30 Hiệp Khách Đơn3
1.368 50 Hiệp Khách Đơn1
3.328 125 Hiệp Khách Đơn1
4.888 190 Hiệp Khách Đơn1
6.588 260 Hiệp Khách Đơn1
1081 Hiệp Khách-Chí Mạng (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Chí Mạng (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Chí Mạng (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Chí Mạng (Đỉnh)1
1.3881 Hiệp Khách-Chí Mạng (Thần)1
1081 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Đỉnh)1
1.3881 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Thần)1
198 1 Hiệp Khách-Né Tránh (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Né Tránh (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Né Tránh (Đỉnh)1
1.3881 Hiệp Khách-Né Tránh (Thần)1
1081 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Đỉnh)1
 1 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Thần)1
1081 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Đỉnh)1
1.3881 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Thần)1
1081 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Đỉnh)1
1.3881 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Thần)1
1.8881 Quà Thần Phách Bảo Bảo1
5881 Quà Danh Lục Huyền Tinh1
1.1881 Quà Danh Lục Hoàng Kim1
8885 Mảnh Tam Quân Hổ Phù20
1485 Huyền Tinh (Trung)20
1484 Tu La Phổ20
1483 Đá Lv320
Thần Binh288 10 Thần Binh Đơn5
838 30 Thần Binh Đơn3
1.368 50 Thần Binh Đơn1
3.328 125 Thần Binh Đơn1
4.888 190 Thần Binh Đơn1
6.588 260 Thần Binh Đơn1
1081 Thần Binh-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Thần Binh-Sinh Lực (Cao)1
6881 Thần Binh-Sinh Lực (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Sinh Lực (Thần)1
1081 Thần Binh-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Thần Binh-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Thần Binh-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Phòng Thủ (Thần)1
1081 Thần Binh-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Tấn Công (Trung)1
358 1 Thần Binh-Tấn Công (Cao)1
6881 Thần Binh-Tấn Công (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Tấn Công (Thần)1
1081 Thần Binh-Phá Giáp (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Phá Giáp (Trung)1
358 1 Thần Binh-Phá Giáp (Cao)1
6881 Thần Binh-Phá Giáp (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Phá Giáp (Thần)1
1081 Thần Binh-Diệt Hồn (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Diệt Hồn (Trung)1
358 1 Thần Binh-Diệt Hồn (Cao)1
6881 Thần Binh-Diệt Hồn (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Diệt Hồn (Thần)1
1081 Thần Binh-Trầm Mặc (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Trầm Mặc (Trung)1
358 1 Thần Binh-Trầm Mặc (Cao)1
6881 Thần Binh-Trầm Mặc (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Trầm Mặc (Thần)1
1.8881 Quà Thần Phách Bảo Bảo1
5881 Quà Danh Lục Huyền Tinh1
1.1881 Quà Danh Lục Hoàng Kim1
8885 Mảnh Ngọc Tỉ20
1485 Huyền Tinh (Trung)20
1484 Tu La Phổ20
1483 Đá Lv320
Canh Khí288 10 Canh Khí Đơn5
838 30 Canh Khí Đơn3
1.368 50 Canh Khí Đơn1
3.328 125 Canh Khí Đơn1
4.888 190 Canh Khí Đơn1
6.588 260 Canh Khí Đơn1
1081 Canh Khí-Né Tránh (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Né Tránh (Trung)1
358 1 Canh Khí-Né Tránh (Cao)1
6881 Canh Khí-Né Tránh (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Né Tránh (Thần)1
1081 Canh Khí-Chính Xác (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Chính Xác (Trung)1
358 1 Canh Khí-Chính Xác (Cao)1
6881 Canh Khí-Chính Xác (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Chính Xác (Thần)1
1081 Canh Khí-Chí Mạng (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Chí Mạng (Trung)1
358 1 Canh Khí-Chí Mạng (Cao)1
6881 Canh Khí-Chí Mạng (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Chí Mạng (Thần)1
1081 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Trung)1
358 1 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Cao)1
6881 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Thần)1
1081 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Trung)1
358 1 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Cao)1
6881 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Thần)1
1081 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Trung)1
358 1 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Cao)1
6881 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Thần)1
1.8881 Quà Thần Phách Bảo Bảo1
5881 Quà Danh Lục Huyền Tinh1
1.1881 Quà Danh Lục Hoàng Kim1
8885 Mảnh Sơn Hà Xã Tắc20
1485 Huyền Tinh (Trung)20
1484 Tu La Phổ20
1483 Đá Lv320
Kỳ Bảo288 10 Kỳ Bảo Đơn5
838 30 Kỳ Bảo Đơn3
1.368 50 Kỳ Bảo Đơn1
3.328 125 Kỳ Bảo Đơn1
4.888 190 Kỳ Bảo Đơn1
6.588 260 Kỳ Bảo Đơn1
1081 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Thần)1
1081 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Thần)1
1081 Kỳ Bảo-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Tấn Công (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Tấn Công (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Tấn Công (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Tấn Công (Thần)1
1081 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Thần)1
1081 Kỳ Bảo-Định Thân (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Định Thân (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Định Thân (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Định Thân (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Định Thân (Thần)1
1081 Kỳ Bảo-Dị Thương (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Dị Thương (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Dị Thương (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Dị Thương (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Dị Thương (Thần)1
1.8881 Quà Thần Phách Bảo Bảo1
5881 Quà Danh Lục Huyền Tinh1
1.1881 Quà Danh Lục Hoàng Kim1
8885 Mảnh Thanh Giang Kiếm20
1485 Huyền Tinh (Trung)20
1484 Tu La Phổ20
1483 Đá Lv320
Minh Khí288 10 Minh Khí Đơn5
838 30 Minh Khí Đơn3
1.368 50 Minh Khí Đơn1
3.328 125 Minh Khí Đơn1
4.888 190 Minh Khí Đơn1
6.588 260 Minh Khí Đơn1
1081 Minh Khí-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Minh Khí-Sinh Lực (Cao)1
6881 Minh Khí-Sinh Lực (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Sinh Lực (Thần)1
1081 Minh Khí-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Minh Khí-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Minh Khí-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Phòng Thủ (Thần)1
1081 Minh Khí-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Tấn Công (Trung)1
358 1 Minh Khí-Tấn Công (Cao)1
6881 Minh Khí-Tấn Công (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Tấn Công (Thần)1
1081 Minh Khí-Kháng Mù (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Kháng Mù (Trung)1
358 1 Minh Khí-Kháng Mù (Cao)1
6881 Minh Khí-Kháng Mù (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Kháng Mù (Thần)1
1081 Minh Khí-Kháng Định Thân (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Kháng Định Thân (Trung)1
358 1 Minh Khí-Kháng Định Thân (Cao)1
6881 Minh Khí-Kháng Định Thân (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Kháng Định Thân (Thần)1
1081 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Trung)1
358 1 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Cao)1
6881 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Thần)1
1.8881 Quà Thần Phách Bảo Bảo1
5881 Quà Danh Lục Huyền Tinh1
1.1881 Quà Danh Lục Hoàng Kim1
8885 Mảnh Tam Quân Hổ Phù20
1485 Huyền Tinh (Trung)20
1484 Tu La Phổ20
1483 Đá Lv320
Lưỡng Nghi288 10 Lưỡng Nghi Đơn5
838 30 Lưỡng Nghi Đơn3
1.368 50 Lưỡng Nghi Đơn1
3.328 125 Lưỡng Nghi Đơn1
4.888 190 Lưỡng Nghi Đơn1
6.588 260 Lưỡng Nghi Đơn1
1081 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Thần)1
1081 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Thần)1
1081 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Thần)1
1081 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Thần)1
1081 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Thần)1
1081 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Thần)1
1.8881 Quà Thần Phách Bảo Bảo1
5881 Quà Danh Lục Huyền Tinh1
1.1881 Quà Danh Lục Hoàng Kim1
8885 Mảnh Ngọc Tỉ20
1485 Huyền Tinh (Trung)20
1484 Tu La Phổ20
1483 Đá Lv320
Căn Cốt288 10 Căn Cốt Đơn5
838 30 Căn Cốt Đơn3
1.368 50 Căn Cốt Đơn1
3.328 125 Căn Cốt Đơn1
4.888 190 Căn Cốt Đơn1
6.588 260 Căn Cốt Đơn1
1081 Căn Cốt-Nhu Thể (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Nhu Thể (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Nhu Thể (Cao)1
6881 Căn Cốt-Nhu Thể (Đỉnh)1
1.3881 Căn Cốt-Nhu Thể (Thần)1
1081 Căn Cốt-Canh Khí (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Canh Khí (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Canh Khí (Cao)1
6881 Căn Cốt-Canh Khí (Đỉnh)1
1.3881 Căn Cốt-Canh Khí (Thần)1
1081 Căn Cốt-Ngũ Hành (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Ngũ Hành (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Ngũ Hành (Cao)1
6881 Căn Cốt-Ngũ Hành (Đỉnh)1
1.3881 Căn Cốt-Ngũ Hành (Thần)1
1081 Căn Cốt-Niết Bàn (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Niết Bàn (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Niết Bàn (Cao)1
6881 Căn Cốt-Niết Bàn (Đỉnh)1
1.3881 Căn Cốt-Niết Bàn (Thần)1
1081 Căn Cốt-Hiệp Can (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Hiệp Can (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Hiệp Can (Cao)1
6881 Căn Cốt-Hiệp Can (Đỉnh)1
1.3881 Căn Cốt-Hiệp Can (Thần)1
1.8881 Quà Thần Phách Bảo Bảo1
5881 Quà Danh Lục Huyền Tinh1
1.1881 Quà Danh Lục Hoàng Kim1
8885 Mảnh Sơn Hà Xã Tắc20
1485 Huyền Tinh (Trung)20
1484 Tu La Phổ20
1483 Đá Lv320

Nạp Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Nạp Lần Đầu" & mỗi ngày tích lũy quy đổi 200 Nguyên Bảo

 • Điều kiện: Quy đổi thành công 200 Nguyên Bảo/mỗi ngày & nhận thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Sự kiện sẽ liên tục lập lại từ ngày đầu tiên và trở lại hoạt động ban đầu (ví dụ: Thú Cưỡi).
  • Chỉ ghi nhận 200 Nguyên Bảo/ngày để nhận thưởng.
  • Không cộng dồn trong ngày.
  • Phần thưởng theo ngày, nếu không nhận qua ngày sẽ làm mới phần thưởng khác.
Hoạt độngPhần thưởng
Thú Cưỡi20 Thú Cưỡi Đơn, 20 Đá Thú Cưỡi-Hạ, 20 Mảnh Thanh Giang Kiếm, 10 Chìa Khóa Thám Bảo, 20 Lý Niệm Dao Thần Phách, 3.000.000 Bạc, 1 Thiện Ác Lệnh.
Hiệp Khách20 Hiệp Khách Đơn, 20 Đá Hiệp Khách -Hạ, 20 Mảnh Tam Quân Hổ Phù, 10 Chìa Khóa Thám Bảo, 20 Đường Mộng Lâm Thần Phách, 3.000.000 Bạc, 1 Thiện Ác Lệnh.
Thần Binh20 Hiệp Thần Binh, 20 Đá Thần Binh -Hạ, 20 Mảnh Ngọc Tỉ, 10 Chìa Khóa Thám Bảo, 20 Tiêu Sở Sở Thần Phách, 3.000.000 Bạc, 1 Thiện Ác Lệnh.
Canh Khí20 Hiệp Canh Khí, 20 Đá Canh Khí -Hạ, 20 Sơn Hà Xã Tắc Chú Linh Đơn, 20 Mảnh Sơn Hà Xã Tắc, 10 Chìa Khóa Thám Bảo, 20 Lý Niệm Dao Thần Phách, 3.000.000 Bạc, 1 Thiện Ác Lệnh.
Kỳ Bảo20 Hiệp Kỳ Bảo, 20 Đá Kỳ Bảo -Hạ, 20 Mảnh Thanh Giang Kiếm, 10 Chìa Khóa Thám Bảo, 20 Đường Mộng Lâm Thần Phách, 3.000.000 Bạc, 1 Thiện Ác Lệnh.
Minh Khí20 Hiệp Minh Khí, 20 Đá Minh Khí -Hạ, 20 Mảnh Tam Quân Hổ Phù, 10 Chìa Khóa Thám Bảo, 20 Tiêu Sở Sở Thần Phách, 3.000.000 Bạc,1 Thiện Ác Lệnh.
Lưỡng Nghi20 Hiệp Lưỡng Nghi, 20 Đá Lưỡng Nghi -Hạ, 20 Mảnh Ngọc Tỉ, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Thần Phách Bảo Bảo, 10 Chìa Khóa Thám Bảo, 1 Thiện Ác Lệnh.
Căn Cốt20 Hiệp Căn Cốt, 20 Đá Căn Cốt -Hạ, 20 Mảnh Sơn Hà Xã Tắc, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Thần Phách Bảo Bảo, 10 Chìa Khóa Thám Bảo, 1 Thiện Ác Lệnh.

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ trở nên trọn vẹn nhất:

Các thắc mắc liên quan đến Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ nhanh nhất!