Sự kiện

Chi tiết cập nhật

Tuyệt thế binh pháp vốn thất truyền ngàn vạn năm trong giang hồ đột nhiên tái xuất, thiên hạ đại loạn khắp chốn bởi binh pháp này. Chỉ biết được rằng, bất cứ cao nhân nào có thể am tường nhanh nhất có thể trở nên bất khả chiến bại, uy nghiêm lừng lẫy xưng danh khắp chốn.

Hãy sẵn sàng truy tầm Vô Cực Binh Pháp ngay từ bây giờ, Lục Đại Binh Pháp được phân mảnh khắp cõi giang hồ! Đừng chần chừ, hãy hiệu triệu bằng hữu cùng lên đường đoạt binh pháp ngay!

Cập nhật tính năng

  • Bộ trang bị tăng bậc Bảo Bảo, phụ trợ Tư Chất Đơn và Trưởng Thành Đơn Bảo Bảo:

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

    • Cập nhật hệ thống mới Tăng sao Thời Trang:

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

    • Mở rộng giới hạn Thái Nhất Tháp đến tầng 144:

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Cập nhật phần thưởng các sự kiện

  • Sự kiện Online Nhận Thưởng:

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Online thỏa điều kiệnNGẪU NHIÊN NHẬN 01 phần thưởng
5 Phút1.000.000 EXP
750.000 Bạc
10 Liên Hoành Phổ
20 Phút2.500.000 EXP
1.250.000 Bạc
5 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn
5 Bùa Tăng EXP
40 Phút50 Nguyên Bảo Khóa
100 Nguyên Bảo Khóa
250 Nguyên Bảo Khóa
60 Phút1 Sợi vàng
10 Hiệp Khách Đơn
10 Thần Binh Đơn
10 Canh Khí Đơn
10 Thú Cưỡi Đơn
20 Huyền Tinh (Trung)
20 Tu La Phổ
120 Phút1 Tư Chất Đơn Bảo Bảo
250 Nguyên Bảo Khóa
500 Nguyên Bảo Khóa
1.000 Nguyên Bảo Khóa
180 Phút1  Trưởng Thành Đơn Bảo Bảo
20 Hiệp Khách Đơn
20 Thần Binh Đơn
20 Canh Khí Đơn
20 Thú Cưỡi Đơn
1.000 Nguyên Bảo Khóa
    • Sự kiện Điểm Danh Ngày:

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Điểm Danh thỏa điều kiệnPhần thưởng
2 Ngày1 EXP x1.5 Đơn
10 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn
20 Tiến Cấp Đơn Ngẫu Nhiên
500 Nguyên Bảo Khóa
5 Ngày1 Quà Đá Quý Lv4
20 Huyền Tinh (Sơ)
30 Tiến Cấp Đơn Ngẫu Nhiên
750 Nguyên Bảo Khóa
10 Ngày1 Quà Đá Quý Lv6
20 Huyền Tinh (Trung)
20 Tu La Phổ
50 Tiến Cấp Đơn Ngẫu Nhiên
1.000 Nguyên Bảo Khóa
17 Ngày1 Quà Đá Quý Lv8
20 Huyền Tinh (Cao)
20 Thần Binh Phổ
80 Tiến Cấp Đơn Ngẫu Nhiên
1.500 Nguyên Bảo Khóa
26 Ngày1 Quà Đá Quý Lv10
20 Huyền Tinh (Cực)
20 Thánh Linh Phổ
100 Tiến Cấp Đơn Ngẫu Nhiên
20 Tư Chất Đơn Ngẫu nhiên
2.500  Nguyên Bảo Khóa
    • Sự kiện Quà Đặc Quyền (máy chủ mới):

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Mở Đặc Quyềnthỏa điều kiệnPhần thưởng
1 Đặc Quyền300.00 EXP
1 Roi Ngựa-Hiếm Bậc 4
50 Thú Cưỡi Đơn
100 Huyền Tinh (Sơ)
100 Liên Hoành Phổ
2 Đặc Quyền500.00 EXP
1 Ấn Ký-Hiếm Bậc 4
50 Hiệp Khách Đơn
100 Huyền Tinh (Trung)
100 Tu La Phổ
Tất Cả Đặc Quyền1.000.00 EXP
1 Quà Đai Hoàng Kim 60
100 Thần Binh Đơn
200 Huyền Tinh (Trung)
200 Tu La Phổ

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

 

Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ trở nên trọn vẹn nhất: