Sự kiện

Đại Hỷ - Máy Chủ Mới

Ngày đại hỷ của chư vị cũng đã đến, còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng một nửa của mình - Tân Lang/Tân Nương song hành phiêu bạt giang hồ, tại chiến khắp chốn với các cập nhật siêu nóng (nhấp xem) lại còn được thỏa thích nhận thưởng tại Chuỗi Sự Kiện Thiên Hạ Tầm Bảo tại các Máy Chủ Mới thì còn gì tuyệt vời hơn nữa! Tham gia ngay thôi!

 • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 25/07/2017 (khi hoàn tất cập nhật phiên bản Phu Thê Song Chiến).
 • Lưu ý quan trọng: Nhân sĩ đã quy đổi Nguyên Bảo và nhận thưởng từ sự kiện trước thời điểm bảo trì sẽ không tiếp tục tham gia sự kiện mới.
 • Nhấp vào các ô bên dưới để xem lần lượt điều kiện & phần thưởng 9 hoạt động của các Máy Chủ Mới:

Quy Đổi Hoàn Trả

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" & thỏa các yêu cầu nhận thưởng

 • Điều kiện: Quy đổi thỏa yêu cầu & nhận thưởng tương ứng.
Hoạt độngMốc nạpPhần thưởng
Thú Cưỡi50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Thú Cưỡi Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Thú Cưỡi Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Tấn Công Lv3, 2.000.000 Bạc
2.0001 Thanh Giang Kiếm Chú Linh Đơn, 10 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.0001 Quà Ảo Hóa Thú Cưỡi, 20 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
20.00020 Lý Niệm Dao Thần Phách, 20 Thú Cưỡi Đơn, 20 Đá Thú Cưỡi-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Thanh Giang Kiếm Chú Linh Đơn, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
Hiệp Khách50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Hiệp Khách Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Hiệp Khách Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Sinh Lực Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Tam Quân Hổ Phù Chú Linh Đơn, 10 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Hiệp Khách, 20 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Đường Mộng Lâm Thần Phách, 20 Hiệp Khách Đơn, 20 Đá Hiệp Khách-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Tam Quân Hổ Phù Chú Linh Đơn, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
Thần Binh50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Thần Binh Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
 1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Thần Binh Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Ngoại Phòng Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Ngọc Tỉ Chú Linh Đơn, 10 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Thần Binh, 20 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 1 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Tiêu Sở Sở Thần Phách, 20 Thần Binh Đơn, 20 Đá Thần Binh-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 1Ngọc Tỉ Chú Linh Đơn, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
Canh Khí50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Canh Khí Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Canh Khí Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Nội Phòng Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Sơn Hà Xã Tắc Chú Linh Đơn, 10 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.0001 Quà Ảo Hóa Canh Khí, 20 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Bạch Doanh Doanh Thần Phách, 20 Canh Khí Đơn, 20 Đá Canh Khí-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Sơn Hà Xã Tắc Chú Linh Đơn, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
Kỳ Bảo50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Kỳ Bảo Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Kỳ Bảo Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Chính Xác Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Thanh Giang Kiếm Chú Linh Đơn, 10 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Kỳ Bảo, 20 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Tô Y Y Thần Phách, 20 Kỳ Bảo Đơn, 20 Đá Kỳ Bảo-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Thanh Giang Kiếm Chú Linh Đơn, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
Minh Khí50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Minh Khí Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Minh Khí Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Né Tránh Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Tam Quân Hổ Phù Chú Linh Đơn, 10 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Minh Khí, 20 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Hồ Mạn Tâm Thần Phách, 20 Minh Khí Đơn, 20 Đá Minh Khí-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Tam Quân Hổ Phù Chú Linh Đơn, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
Lưỡng Nghi50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
 1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Chí Mạng Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Ngọc Tỉ Chú Linh Đơn, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.0001.000 Nguyên Bảo Khóa, 20 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
20.000 1.000 Nguyên Bảo Khóa, 20 Lưỡng Nghi Đơn, 10 Thần Binh Phổ, 1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Ngọc Tỉ Chú Linh Đơn, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
Căn Cốt50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Căn Cốt Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Căn Cốt Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Ngạo Cốt Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Sơn Hà Xã Tắc Chú Linh Đơn, 10 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1.000 Nguyên Bảo Khóa, 20 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv32.000.000 Bạc
20.000 1.000 Nguyên Bảo Khóa, 20 Căn Cốt Đơn, 10 Thần Binh Phổ, 1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Sơn Hà Xã Tắc Chú Linh Đơn, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc

Giảm Giá Cực "Sốc"

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Mua Giới Hạn" > chọn các hạng mục tương ứng

 • Điều kiện: Các vật phẩm sẽ được Giảm Giá Cực "Sốc" tương ứng hoạt động.
 • Các vật phẩm có giới hạn số lượng mua với mỗi nhân vật.
Hoạt độngGiá bán (Nguyên Bảo)Vật phẩmGiới hạn
Thú Cưỡi28810 Thú Cưỡi Đơn5
838 30 Thú Cưỡi Đơn3
1.368 50 Thú Cưỡi Đơn1
3.328 125 Thú Cưỡi Đơn1
4.888 190 Thú Cưỡi Đơn1
6.588 260 Thú Cưỡi Đơn1
1081 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Thần)1
1081 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Thần)1
1081 Thú Cưỡi-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Tấn Công (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Tấn Công (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Tấn Công (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Tấn Công (Thần)1
1081 Thú Cưỡi-Xé Nát (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Xé Nát (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Xé Nát (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Xé Nát (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Xé Nát (Thần)1
1081 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Thần)1
1081 Thú Cưỡi-Choáng (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Choáng (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Choáng (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Choáng (Đỉnh)1
1.3881 Thú Cưỡi-Choáng (Thần)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Hiệp Khách 288 10 Hiệp Khách Đơn5
838 30 Hiệp Khách Đơn3
1.368 50 Hiệp Khách Đơn1
3.328 125 Hiệp Khách Đơn1
4.888 190 Hiệp Khách Đơn1
6.588 260 Hiệp Khách Đơn1
1081 Hiệp Khách-Chí Mạng (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Chí Mạng (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Chí Mạng (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Chí Mạng (Đỉnh)1
1.3881 Hiệp Khách-Chí Mạng (Thần)1
1081 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Đỉnh)1
1.3881 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Thần)1
198 1 Hiệp Khách-Né Tránh (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Né Tránh (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Né Tránh (Đỉnh)1
1.3881 Hiệp Khách-Né Tránh (Thần)1
1081 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Đỉnh)1
 1 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Thần)1
1081 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Đỉnh)1
1.3881 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Thần)1
1081 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Đỉnh)1
1.3881 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Thần)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Thần Binh288 10 Thần Binh Đơn5
838 30 Thần Binh Đơn3
1.368 50 Thần Binh Đơn1
3.328 125 Thần Binh Đơn1
4.888 190 Thần Binh Đơn1
6.588 260 Thần Binh Đơn1
1081 Thần Binh-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Thần Binh-Sinh Lực (Cao)1
6881 Thần Binh-Sinh Lực (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Sinh Lực (Thần)1
1081 Thần Binh-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Thần Binh-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Thần Binh-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Phòng Thủ (Thần)1
1081 Thần Binh-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Tấn Công (Trung)1
358 1 Thần Binh-Tấn Công (Cao)1
6881 Thần Binh-Tấn Công (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Tấn Công (Thần)1
1081 Thần Binh-Phá Giáp (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Phá Giáp (Trung)1
358 1 Thần Binh-Phá Giáp (Cao)1
6881 Thần Binh-Phá Giáp (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Phá Giáp (Thần)1
1081 Thần Binh-Diệt Hồn (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Diệt Hồn (Trung)1
358 1 Thần Binh-Diệt Hồn (Cao)1
6881 Thần Binh-Diệt Hồn (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Diệt Hồn (Thần)1
1081 Thần Binh-Trầm Mặc (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Trầm Mặc (Trung)1
358 1 Thần Binh-Trầm Mặc (Cao)1
6881 Thần Binh-Trầm Mặc (Đỉnh)1
1.3881 Thần Binh-Trầm Mặc (Thần)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Canh Khí288 10 Canh Khí Đơn5
838 30 Canh Khí Đơn3
1.368 50 Canh Khí Đơn1
3.328 125 Canh Khí Đơn1
4.888 190 Canh Khí Đơn1
6.588 260 Canh Khí Đơn1
1081 Canh Khí-Né Tránh (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Né Tránh (Trung)1
358 1 Canh Khí-Né Tránh (Cao)1
6881 Canh Khí-Né Tránh (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Né Tránh (Thần)1
1081 Canh Khí-Chính Xác (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Chính Xác (Trung)1
358 1 Canh Khí-Chính Xác (Cao)1
6881 Canh Khí-Chính Xác (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Chính Xác (Thần)1
1081 Canh Khí-Chí Mạng (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Chí Mạng (Trung)1
358 1 Canh Khí-Chí Mạng (Cao)1
6881 Canh Khí-Chí Mạng (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Chí Mạng (Thần)1
1081 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Trung)1
358 1 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Cao)1
6881 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Thần)1
1081 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Trung)1
358 1 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Cao)1
6881 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Thần)1
1081 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Trung)1
358 1 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Cao)1
6881 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Đỉnh)1
1.3881 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Thần)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Kỳ Bảo288 10 Kỳ Bảo Đơn5
838 30 Kỳ Bảo Đơn3
1.368 50 Kỳ Bảo Đơn1
3.328 125 Kỳ Bảo Đơn1
4.888 190 Kỳ Bảo Đơn1
6.588 260 Kỳ Bảo Đơn1
1081 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Thần)1
1081 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Thần)1
1081 Kỳ Bảo-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Tấn Công (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Tấn Công (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Tấn Công (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Tấn Công (Thần)1
1081 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Thần)1
1081 Kỳ Bảo-Định Thân (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Định Thân (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Định Thân (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Định Thân (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Định Thân (Thần)1
1081 Kỳ Bảo-Dị Thương (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Dị Thương (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Dị Thương (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Dị Thương (Đỉnh)1
1.3881 Kỳ Bảo-Dị Thương (Thần)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Minh Khí288 10 Minh Khí Đơn5
838 30 Minh Khí Đơn3
1.368 50 Minh Khí Đơn1
3.328 125 Minh Khí Đơn1
4.888 190 Minh Khí Đơn1
6.588 260 Minh Khí Đơn1
1081 Minh Khí-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Minh Khí-Sinh Lực (Cao)1
6881 Minh Khí-Sinh Lực (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Sinh Lực (Thần)1
1081 Minh Khí-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Minh Khí-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Minh Khí-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Phòng Thủ (Thần)1
1081 Minh Khí-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Tấn Công (Trung)1
358 1 Minh Khí-Tấn Công (Cao)1
6881 Minh Khí-Tấn Công (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Tấn Công (Thần)1
1081 Minh Khí-Kháng Mù (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Kháng Mù (Trung)1
358 1 Minh Khí-Kháng Mù (Cao)1
6881 Minh Khí-Kháng Mù (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Kháng Mù (Thần)1
1081 Minh Khí-Kháng Định Thân (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Kháng Định Thân (Trung)1
358 1 Minh Khí-Kháng Định Thân (Cao)1
6881 Minh Khí-Kháng Định Thân (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Kháng Định Thân (Thần)1
1081 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Trung)1
358 1 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Cao)1
6881 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Đỉnh)1
1.3881 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Thần)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Lưỡng Nghi288 10 Lưỡng Nghi Đơn5
838 30 Lưỡng Nghi Đơn3
1.368 50 Lưỡng Nghi Đơn1
3.328 125 Lưỡng Nghi Đơn1
4.888 190 Lưỡng Nghi Đơn1
6.588 260 Lưỡng Nghi Đơn1
1081 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Thần)1
1081 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Thần)1
1081 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Thần)1
1081 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Thần)1
1081 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Thần)1
1081 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Đỉnh)1
1.3881 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Thần)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Căn Cốt288 10 Căn Cốt Đơn5
838 30 Căn Cốt Đơn3
1.368 50 Căn Cốt Đơn1
3.328 125 Căn Cốt Đơn1
4.888 190 Căn Cốt Đơn1
6.588 260 Căn Cốt Đơn1
1081 Căn Cốt-Nhu Thể (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Nhu Thể (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Nhu Thể (Cao)1
6881 Căn Cốt-Nhu Thể (Đỉnh)1
1.3881 Căn Cốt-Nhu Thể (Thần)1
1081 Căn Cốt-Canh Khí (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Canh Khí (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Canh Khí (Cao)1
6881 Căn Cốt-Canh Khí (Đỉnh)1
1.3881 Căn Cốt-Canh Khí (Thần)1
1081 Căn Cốt-Ngũ Hành (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Ngũ Hành (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Ngũ Hành (Cao)1
6881 Căn Cốt-Ngũ Hành (Đỉnh)1
1.3881 Căn Cốt-Ngũ Hành (Thần)1
1081 Căn Cốt-Niết Bàn (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Niết Bàn (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Niết Bàn (Cao)1
6881 Căn Cốt-Niết Bàn (Đỉnh)1
1.3881 Căn Cốt-Niết Bàn (Thần)1
1081 Căn Cốt-Hiệp Can (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Hiệp Can (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Hiệp Can (Cao)1
6881 Căn Cốt-Hiệp Can (Đỉnh)1
1.3881 Căn Cốt-Hiệp Can (Thần)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31

Tăng Bậc Nhận Thưởng

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" & thỏa các yêu cầu nhận thưởng

 • Điều kiện: Tăng bậc theo yêu cầu & nhận thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Vật phẩm (Hạn) có hạn sử dụng đến 23h59 của ngày tương ứng (ví dụ ngày 15/06 nhận 15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn) sẽ có hạn sử dụng đến 23h59 ngày 15/06).
  • Cần sử dụng vật phẩm (Hạn) trước, hết thời gian sẽ tự biến mất.
Hoạt độngĐiều kiệnPhần thưởng
Thú Cưỡi
 Bậc 4 5 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 8 40 Thú Cưỡi Đơn, 15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 9 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi
 Bậc 10 1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi
Hiệp Khách
 Bậc 4 5 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 840 Hiệp Khách Đơn, 15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 91 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách
 Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách
Thần Binh
 Bậc 4 5 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
Bậc 840 Thần Binh Đơn, 15 Thần Binh Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Thần Binh
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh
Canh Khí
 Bậc 4 5 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
Bậc 840 Canh Khí Đơn, 15 Canh Khí Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Canh Khí
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí
Kỳ Bảo
 Bậc 4 5 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
Bậc 840 Kỳ Bảo Đơn, 15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo
Minh Khí
 Bậc 4 5 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
Bậc 840 Minh Khí Đơn, 15 Minh Khí Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Minh Khí
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí
Lưỡng Nghi Bậc 4 5 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
Bậc 840 Lưỡng Nghi Đơn, 15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi
Căn Cốt
 Bậc 4 5 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
Bậc 840 Căn Cốt Đơn, 15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Căn Cốt
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt

Nạp Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Nạp Lần Đầu" & mỗi ngày tích lũy quy đổi 200 Nguyên Bảo

 • Điều kiện: Quy đổi thành công 200 Nguyên Bảo/mỗi ngày & nhận thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Sự kiện sẽ liên tục lập lại từ ngày đầu tiên và trở lại hoạt động ban đầu (ví dụ: Thú Cưỡi).
  • Chỉ ghi nhận 200 Nguyên Bảo/ngày để nhận thưởng.
  • Không cộng dồn trong ngày.
  • Phần thưởng theo ngày, nếu không nhận qua ngày sẽ làm mới phần thưởng khác.
Hoạt độngPhần thưởng
Thú Cưỡi1 Vũ Khí Hoàng Kim 50, 1 Tăng Cấp Đơn, 1 Đá Tăng Cường Hóa Vũ Khí, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Thú Cưỡi, 1 Thiện Ác Lệnh.
Hiệp Khách1 Binh Khí-Hiếm Bậc 3+9, 20 Hiệp Khách Đơn, 25 Huyền Tinh (Sơ), 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Hiệp Khách, 1 Thiện Ác Lệnh.
Thần Binh1 Minh Văn-Hiếm Bậc 3+9, 20 Thần Binh Đơn, 20 Liên Hoành Phổ, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Thần Binh, 1 Thiện Ác Lệnh.
Canh Khí1 Đồ Nghi-Hiếm Bậc 3+9, 20 Canh Khí Đơn, 25 Huyền Tinh (Sơ), 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Canh Khí, 1 Thiện Ác Lệnh.
Kỳ Bảo1 Đầu Tua-Hiếm Bậc 3+9, 20 Kỳ Bảo Đơn, 20 Liên Hoành Phổ, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Kỳ Bảo, 1 Thiện Ác Lệnh.
Minh Khí1 Hộ Hoàn-Hiếm Bậc 3+9, 20 Minh Khí Đơn, 25 Huyền Tinh (Sơ), 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Minh Khí, 1 Thiện Ác Lệnh.
Lưỡng Nghi500 Nguyên Bảo Khóa, 20 Lưỡng Nghi Đơn, 20 Liên Hoành Phổ, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Lưỡng Nghi, 1 Thiện Ác Lệnh.
Căn Cốt500 Nguyên Bảo Khóa, 20 Căn Cốt Đơn, 25 Huyền Tinh (Sơ), 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Căn Cốt, 1 Thiện Ác Lệnh.

Đổi Thiện Ác Lệnh

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" > "Đổi Thiện Ác"

 • Điều kiện: Trong thời gian quy định, hoàn thành thỏa điều kiện nhận thưởng.
Điều kiệnPhần thưởng
Dùng 1 Thiện Ác Lệnh

1 Quà Đá Quý Lv3, 3 Đột Phá Quyết, 5 Huyền Tinh (Sơ), 50 Nguyên Bảo Khóa

Dùng 3 Thiện Ác Lệnh

1 Quà Đá Quý Lv5, 3 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 3 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 5 Huyền Tinh (Trung), 150 Nguyên Bảo Khóa

Dùng 6 Thiện Ác Lệnh50 Bạch Doanh Doanh Thần Phách, 3 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 3 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv6, 20 Đột Phá Quyết, 300 Nguyên Bảo Khóa
Dùng 6 Thiện Ác Lệnh50 Tô Y Y Thần Phách, 3 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 3 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv6, 20 Đột Phá Quyết, 300 Nguyên Bảo Khóa
Dùng 6 Thiện Ác Lệnh

50 Hồ Mạn Tâm Thần Phách, 3 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 3 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv6, 20 Đột Phá Quyết, 300 Nguyên Bảo Khóa

Đua TOP Nhận Thưởng

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" > chọn các hạng mục tương ứng

 • Điều kiện: Trong thời gian quy định, hoàn thành thỏa điều kiện nhận thưởng.
Nội dungĐạt TopPhần thưởng
Lực ChiếnHạng 1

1 Vũ Khí Hoàng Kim 100, 5 Huyền Tinh (Cao), 1 Quà Đá Quý Lv8, 400 Nguyên Bảo Khóa

Hạng 2-3

1 Vũ Khí Hoàng Kim 90, 4 Huyền Tinh (Cao), 1 Quà Đá Quý Lv7, 300 Nguyên Bảo Khóa

Hạng 4-10

1 Vũ Khí Hoàng Kim 80, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

350. 000 Lực Chiến

2 Quà Đá Quý Lv6, 5 Huyền Tinh (Trung), 200 Nguyên Bảo Khóa

 1.000.000 Lực Chiến
(đầu tiên) 

1 Vũ Khí Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv67, 400 Nguyên Bảo Khóa

Thú Cưỡi Hạng 1 

1 Thần Câu, 1 Đầu Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Đầu Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Thú Cưỡi Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Thú Cưỡi Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Đầu Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Hiệp Khách Hạng 1 

1 Hiệp Nghĩa, 1 Áo Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Áo Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Hiệp Khách Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Hiệp Khách Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Áo Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Thần Binh Hạng 1 

1 Thần Binh, 1 Quần Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Quần Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Thần Binh Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Thần Binh Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Quần Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Canh Khí Hạng 1 

1 Canh Tuyệt, 1 Dây Chuyền Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Dây Chuyền Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Canh Khí Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Canh Khí Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Dây Chuyền Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Kỳ Bảo Hạng 1 

1 Võ Lâm Chí Bảo, 1 Ngọc Bội Hoàng Kim 70, 3 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Ngọc Bội Hoàng Kim 60, 2 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv4, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Kỳ Bảo Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 5 Huyền Tinh (Sơ), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Kỳ Bảo Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Ngọc Bội Hoàng Kim 80, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv5, 200 Nguyên Bảo Khóa

Minh Khí Hạng 1 

1 Vũ Tiên, 1 Đai Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Đai Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Minh Khí Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Minh Khí Bậc 7
(đầu tiên)
 

1 Đai Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Lưỡng Nghi Hạng 1 

1 Thiên La, 1 Nhẫn Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Nhẫn Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Lưỡng Nghi Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Lưỡng Nghi Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Nhẫn Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Căn Cốt Hạng 1 

1 Ẩn Thế, 1 Bao Tay Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Bao Tay Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Căn Cốt Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Căn Cốt Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Bao Tay Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Tăng Tốc Nhận Thưởng

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Mở Máy Chủ" > Các hạng mục Đua Top đang có

 • Điều kiện: Trong thời gian quy định, hoàn thành thỏa điều kiện nhận thưởng.
Hoạt độngĐiều kiệnVật phẩmGiới hạn
Đẳng Cấp Cấp 50 

3 Thú Cưỡi Đơn, 5 Liên Hoành Phổ, 120.000 Bạc

2.000
 Cấp 53 

1 Đá Sinh Lực Lv2, 120.000 EXP, 50,000 Bạc

1.000
 Cấp 56 

2 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 150.000 EXP, 150 Nguyên Bảo Khóa

800
 Cấp 60 

1 Yên Ngựa-Hiếm Bậc 4, 3 Thú Cưỡi Đơn, 8 Liên Hoành Phổ, 200.000 EXP

500
 Cấp 63 

1 Bàn Đạp-Hiếm Bậc 4, 3 Hiệp Khách Đơn, 500.000 EXP, 120 Nguyên Bảo Khóa

200
 Cấp 66 

1 Dây Cương-Hiếm Bậc 4, 5 Thần Binh Đơn, 15 Huyền Tinh (Sơ), 1.000.000 EXP, 160 Nguyên Bảo Khóa

50
  Cấp 70 

1 Nhẫn Hoàng Kim 80, 8 Kỳ Bảo Đơn, 15 Liên Hoành Phổ, 2.000.000 EXP, 200 Nguyên Bảo Khóa

5
Cường HóaToàn bộ 4

25 Huyền Tinh (Sơ), 2 Quà Đá Quý Lv2

200
Toàn bộ 6

10 Huyền Tinh (Trung), 2 Quà Đá Quý Lv3

50
Toàn bộ 7

12 Huyền Tinh (Trung), 3 Quà Đá Quý Lv3

20
Toàn bộ 8

15 Tu La Phổ, 2 Quà Đá Quý Lv4, 500 Nguyên Bảo Khóa

10
Toàn bộ 9

1 Bao Tay Hoàng Kim 90, 3 Quà Đá Quý Lv4, 1.000 Nguyên Bảo Khóa

3
Đá QuýToàn bộ 36

3 Quà Đá Quý Lv3, 50.000 Bạc

200
Toàn bộ 72

2 Quà Đá Quý Lv4, 80.000 Bạc

50
Toàn bộ 108

3 Quà Đá Quý Lv4, 100.000 Bạc

20
Toàn bộ 144

2 Quà Đá Quý Lv5, 200.000 Bạc, 500 Nguyên Bảo Khóa

10
Toàn bộ 180

1 Giày Hoàng Kim 90, 2 Quà Đá Quý Lv6, 1.000 Nguyên Bảo Khóa

3

Quà Đặc Quyền Kiếm Hiệp

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" > "Quà Đặc Quyền"

 • Điều kiện: Trong thời gian quy định, cần kích hoạt các Đặc Quyền Kiếm Hiệp & nhận thưởng:
Điều kiệnPhần thưởng
Mở 1 Đặc Quyền Kiếm Hiệp

1 Roi Ngựa-Hiếm Bậc 3, 5 Thú Cưỡi Đơn, 10 Huyền Tinh (Sơ), 10 Liên Hoàng Phổ

Mở 2 Đặc Quyền Kiếm Hiệp

1 Ấn Ký-Hiếm Bậc 3, 10 Thần Binh Đơn, 20 Huyền Tinh (Sơ), 20 Liên Hoàng Phổ

Mở Tất Cả Đặc Quyền Kiếm Hiệp

1 Quà Đai Hoàng Kim 60, 3 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 10 Huyền Tinh (Trung), 10 Tu La Phổ

Tiệm Thần Bí

 • Thời gian: Trong 8 ngày đầu mở máy chủ sẽ giảm giá Tiệm Thần Bí, đừng bỏ lỡ!

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Một trong các vật phẩm giảm giá cực "sốc"!

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ trở nên trọn vẹn nhất:

Các thắc mắc liên quan đến Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ nhanh nhất!