Sự kiện

Đoạt Bảo - Máy Chủ Cũ

Ngàn vạn đại bảo thiên hạ bất ngờ xuất hiện, thiên hạ một phen sóng gió nổi lên. Các đại bảo thiên hạ thất lạc khắp chốn, chỉ cần biết đúng khẩu quyết cũng như bôn tẩu giang hồ tận nơi thâm sâu huyền cốc sẽ ngộ ra được nơi cất giấu đại bảo tại Chuỗi Sự Kiện Thiên Hạ Tầm Bảo tại máy chủ S1 - S64.

Ngay bây giờ, nhân sĩ hãy tiến hành thăng cấp Lực Chiến cá nhân, tham gia các tính năng của game để nhận được các phần thưởng cực "chất". Cùng hiệu triệu bằng hữu lên đường tầm bảo ngay hôm nay!

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 15/06/2017 (sau khi hoàn tất cập nhật phiên bản Vũ Động Càn Khôn).
 • Lưu ý quan trọng: Nhân sĩ đã quy đổi Nguyên Bảo và nhận thưởng từ sự kiện trước thời điểm bảo trì sẽ không tiếp tục tham gia sự kiện mới.
 • Nhấp vào các ô bên dưới để xem lần lượt điều kiện & phần thưởng 5 hoạt động của máy chủ cũ từ S1 - S64:

Quy Đổi Hoàn Trả

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" & thỏa các yêu cầu nhận thưởng

 • Điều kiện: Quy đổi thỏa yêu cầu & nhận thưởng tương ứng.
Hoạt độngMốc nạpPhần thưởng
Thú Cưỡi50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Thú Cưỡi Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Thú Cưỡi Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Tấn Công Lv3, 2.000.000 Bạc
2.0001 Thanh Giang Kiếm Chú Linh Đơn, 10 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0004 Đá Thú Cưỡi-Hạ, 10 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.0001 Lam U Viêm Báo, 20 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
Hiệp Khách50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Hiệp Khách Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Hiệp Khách Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Sinh Lực Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Tam Quân Hổ Phù Chú Linh Đơn, 10 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0004 Đá Hiệp Khách-Hạ, 10 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Tiểu Cổ Miêu Miêu, 20 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
Thần Binh50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Thần Binh Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
 1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Thần Binh Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Ngoại Phòng Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Ngọc Tỉ Chú Linh Đơn, 10 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0004 Đá Thần Binh-Hạ, 10 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Hỗn Độn Vô Danh, 20 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 1 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
Canh Khí50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Canh Khí Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Canh Khí Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Nội Phòng Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Sơn Hà Xã Tắc Chú Linh Đơn, 10 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0004 Đá Canh Khí-Hạ, 10 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Nhiên Thiêu Chiến Ý, 20 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
Kỳ Bảo50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Kỳ Bảo Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Kỳ Bảo Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Chính Xác Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Thanh Giang Kiếm Chú Linh Đơn, 10 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0004 Đá Kỳ Bảo-Hạ, 10 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Hàn Băng Lưu Bình, 20 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
Minh Khí50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Minh Khí Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Minh Khí Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Né Tránh Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Tam Quân Hổ Phù Chú Linh Đơn, 10 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0004 Đá Minh Khí-Hạ, 10 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Cửu Tuyền Bích Lạc, 20 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
Lưỡng Nghi50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
 1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Chí Mạng Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Ngọc Tỉ Chú Linh Đơn, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.000100 Nguyên Bảo Khóa, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 U Minh Huyền Khí, 20 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
Căn Cốt50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Căn Cốt Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 10 Huyền Tinh (Sơ)
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Căn Cốt Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Ngạo Cốt Lv3, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Sơn Hà Xã Tắc Chú Linh Đơn, 10 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.000100 Nguyên Bảo Khóa, 10 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Vẫn Lạc Băng Hồn, 20 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc

Giảm Giá Cực "Sốc"

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Mua Giới Hạn" > chọn các hạng mục tương ứng

 • Máy chủ áp dụng: Máy chủ cũ S1 - S64.
 • Điều kiện: Các vật phẩm sẽ được Giảm Giá Cực "Sốc" tương ứng hoạt động.
 • Các vật phẩm có giới hạn số lượng mua với mỗi nhân vật.
Hoạt độngGiá bán (Nguyên Bảo)Vật phẩmGiới hạn
Thú Cưỡi28810 Thú Cưỡi Đơn5
838 30 Thú Cưỡi Đơn3
1.368 50 Thú Cưỡi Đơn1
3.328 125 Thú Cưỡi Đơn1
4.888 190 Thú Cưỡi Đơn1
6.588 260 Thú Cưỡi Đơn1
1081 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Sinh Lực (Đỉnh)1
1081 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1081 Thú Cưỡi-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Tấn Công (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Tấn Công (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Tấn Công (Đỉnh)1
1081 Thú Cưỡi-Xé Nát (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Xé Nát (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Xé Nát (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Xé Nát (Đỉnh)1
1081 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Giảm Tốc (Đỉnh)1
1081 Thú Cưỡi-Choáng (Sơ)1
198 1 Thú Cưỡi-Choáng (Trung)1
358 1 Thú Cưỡi-Choáng (Cao)1
6881 Thú Cưỡi-Choáng (Đỉnh)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Hiệp Khách 288 10 Hiệp Khách Đơn5
838 30 Hiệp Khách Đơn3
1.368 50 Hiệp Khách Đơn1
3.328 125 Hiệp Khách Đơn1
4.888 190 Hiệp Khách Đơn1
6.588 260 Hiệp Khách Đơn1
1081 Hiệp Khách-Chí Mạng (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Chí Mạng (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Chí Mạng (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Chí Mạng (Đỉnh)1
1081 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Ngạo Cốt (Đỉnh)1
198 1 Hiệp Khách-Né Tránh (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Né Tránh (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Né Tránh (Đỉnh)1
1081 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Kháng Xé Nát (Đỉnh)1
1081 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Kháng Giảm Tốc (Đỉnh)1
1081 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Sơ)1
198 1 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Trung)1
358 1 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Cao)1
6881 Hiệp Khách-Kháng Choáng (Đỉnh)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Thần Binh288 10 Thần Binh Đơn5
838 30 Thần Binh Đơn3
1.368 50 Thần Binh Đơn1
3.328 125 Thần Binh Đơn1
4.888 190 Thần Binh Đơn1
6.588 260 Thần Binh Đơn1
1081 Thần Binh-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Thần Binh-Sinh Lực (Cao)1
6881 Thần Binh-Sinh Lực (Đỉnh)1
1081 Thần Binh-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Thần Binh-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Thần Binh-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1081 Thần Binh-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Tấn Công (Trung)1
358 1 Thần Binh-Tấn Công (Cao)1
6881 Thần Binh-Tấn Công (Đỉnh)1
1081 Thần Binh-Phá Giáp (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Phá Giáp (Trung)1
358 1 Thần Binh-Phá Giáp (Cao)1
6881 Thần Binh-Phá Giáp (Đỉnh)1
1081 Thần Binh-Diệt Hồn (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Diệt Hồn (Trung)1
358 1 Thần Binh-Diệt Hồn (Cao)1
6881 Thần Binh-Diệt Hồn (Đỉnh)1
1081 Thần Binh-Trầm Mặc (Sơ)1
198 1 Thần Binh-Trầm Mặc (Trung)1
358 1 Thần Binh-Trầm Mặc (Cao)1
6881 Thần Binh-Trầm Mặc (Đỉnh)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Canh Khí288 10 Canh Khí Đơn5
838 30 Canh Khí Đơn3
1.368 50 Canh Khí Đơn1
3.328 125 Canh Khí Đơn1
4.888 190 Canh Khí Đơn1
6.588 260 Canh Khí Đơn1
1081 Canh Khí-Né Tránh (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Né Tránh (Trung)1
358 1 Canh Khí-Né Tránh (Cao)1
6881 Canh Khí-Né Tránh (Đỉnh)1
1081 Canh Khí-Chính Xác (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Chính Xác (Trung)1
358 1 Canh Khí-Chính Xác (Cao)1
6881 Canh Khí-Chính Xác (Đỉnh)1
1081 Canh Khí-Chí Mạng (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Chí Mạng (Trung)1
358 1 Canh Khí-Chí Mạng (Cao)1
6881 Canh Khí-Chí Mạng (Đỉnh)1
1081 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Trung)1
358 1 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Cao)1
6881 Canh Khí-Kháng Phá Giáp (Đỉnh)1
1081 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Trung)1
358 1 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Cao)1
6881 Canh Khí-Kháng Diệt Hồn (Đỉnh)1
1081 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Sơ)1
198 1 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Trung)1
358 1 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Cao)1
6881 Canh Khí-Kháng Trầm Mặc (Đỉnh)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Kỳ Bảo288 10 Kỳ Bảo Đơn5
838 30 Kỳ Bảo Đơn3
1.368 50 Kỳ Bảo Đơn1
3.328 125 Kỳ Bảo Đơn1
4.888 190 Kỳ Bảo Đơn1
6.588 260 Kỳ Bảo Đơn1
1081 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Sinh Lực (Đỉnh)1
1081 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1081 Kỳ Bảo-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Tấn Công (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Tấn Công (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Tấn Công (Đỉnh)1
1081 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Mù Quáng (Đỉnh)1
1081 Kỳ Bảo-Định Thân (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Định Thân (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Định Thân (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Định Thân (Đỉnh)1
1081 Kỳ Bảo-Dị Thương (Sơ)1
198 1 Kỳ Bảo-Dị Thương (Trung)1
358 1 Kỳ Bảo-Dị Thương (Cao)1
6881 Kỳ Bảo-Dị Thương (Đỉnh)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Minh Khí288 10 Minh Khí Đơn5
838 30 Minh Khí Đơn3
1.368 50 Minh Khí Đơn1
3.328 125 Minh Khí Đơn1
4.888 190 Minh Khí Đơn1
6.588 260 Minh Khí Đơn1
1081 Minh Khí-Sinh Lực (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Sinh Lực (Trung)1
358 1 Minh Khí-Sinh Lực (Cao)1
6881 Minh Khí-Sinh Lực (Đỉnh)1
1081 Minh Khí-Phòng Thủ (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Phòng Thủ (Trung)1
358 1 Minh Khí-Phòng Thủ (Cao)1
6881 Minh Khí-Phòng Thủ (Đỉnh)1
1081 Minh Khí-Tấn Công (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Tấn Công (Trung)1
358 1 Minh Khí-Tấn Công (Cao)1
6881 Minh Khí-Tấn Công (Đỉnh)1
1081 Minh Khí-Kháng Mù (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Kháng Mù (Trung)1
358 1 Minh Khí-Kháng Mù (Cao)1
6881 Minh Khí-Kháng Mù (Đỉnh)1
1081 Minh Khí-Kháng Định Thân (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Kháng Định Thân (Trung)1
358 1 Minh Khí-Kháng Định Thân (Cao)1
6881 Minh Khí-Kháng Định Thân (Đỉnh)1
1081 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Sơ)1
198 1 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Trung)1
358 1 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Cao)1
6881 Minh Khí-Kháng Dị Thương (Đỉnh)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Lưỡng Nghi288 10 Lưỡng Nghi Đơn5
838 30 Lưỡng Nghi Đơn3
1.368 50 Lưỡng Nghi Đơn1
3.328 125 Lưỡng Nghi Đơn1
4.888 190 Lưỡng Nghi Đơn1
6.588 260 Lưỡng Nghi Đơn1
1081 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Xuyên Thấu (Đỉnh)1
1081 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Trọng Kích (Đỉnh)1
1081 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Suy Yếu (Đỉnh)1
1081 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Vác Nặng (Đỉnh)1
1081 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Hỗn Độn (Đỉnh)1
1081 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Sơ)1
198 1 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Trung)1
358 1 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Cao)1
6881 Lưỡng Nghi-Ngưng Huyết (Đỉnh)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31
Căn Cốt288 10 Căn Cốt Đơn5
838 30 Căn Cốt Đơn3
1.368 50 Căn Cốt Đơn1
3.328 125 Căn Cốt Đơn1
4.888 190 Căn Cốt Đơn1
6.588 260 Căn Cốt Đơn1
1081 Căn Cốt-Nhu Thể (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Nhu Thể (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Nhu Thể (Cao)1
6881 Căn Cốt-Nhu Thể (Đỉnh)1
1081 Căn Cốt-Canh Khí (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Canh Khí (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Canh Khí (Cao)1
6881 Căn Cốt-Canh Khí (Đỉnh)1
1081 Căn Cốt-Ngũ Hành (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Ngũ Hành (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Ngũ Hành (Cao)1
6881 Căn Cốt-Ngũ Hành (Đỉnh)1
1081 Căn Cốt-Niết Bàn (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Niết Bàn (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Niết Bàn (Cao)1
6881 Căn Cốt-Niết Bàn (Đỉnh)1
1081 Căn Cốt-Hiệp Can (Sơ)1
198 1 Căn Cốt-Hiệp Can (Trung)1
358 1 Căn Cốt-Hiệp Can (Cao)1
6881 Căn Cốt-Hiệp Can (Đỉnh)1
148 20 Huyền Tinh (Sơ)5
148 4 Tu La Phổ5
148 3 Đá Lv31

Tăng Bậc Nhận Thưởng

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" & thỏa các yêu cầu nhận thưởng

 • Điều kiện: Tăng bậc theo yêu cầu & nhận thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Vật phẩm (Hạn) có hạn sử dụng đến 23h59 của ngày tương ứng (ví dụ ngày 15/06 nhận 15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn) sẽ có hạn sử dụng đến 23h59 ngày 15/06).
  • Cần sử dụng vật phẩm (Hạn) trước, hết thời gian sẽ tự biến mất.
Hoạt độngĐiều kiệnPhần thưởng
Thú Cưỡi
 Bậc 4 5 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 8 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi
Hiệp Khách
 Bậc 4 5 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 81 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách
Thần Binh
 Bậc 4 5 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
Bậc 81 Tư Chất Đơn-Thần Binh
Canh Khí
 Bậc 4 5 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
Bậc 81 Tư Chất Đơn-Canh Khí
Kỳ Bảo
 Bậc 4 5 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
Bậc 81 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo
Minh Khí
 Bậc 4 5 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
Bậc 81 Tư Chất Đơn-Minh Khí
Lưỡng Nghi Bậc 4 5 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
Bậc 81 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi
Căn Cốt
 Bậc 4 5 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
Bậc 81 Tư Chất Đơn-Căn Cốt

Nạp Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Nạp Lần Đầu" & mỗi ngày tích lũy quy đổi 200 Nguyên Bảo

 • Điều kiện: Quy đổi thành công 200 Nguyên Bảo/mỗi ngày & nhận thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Sự kiện sẽ liên tục lập lại từ ngày đầu tiên và trở lại hoạt động ban đầu (ví dụ: Thú Cưỡi).
  • Chỉ ghi nhận 200 Nguyên Bảo/ngày để nhận thưởng.
  • Không cộng dồn trong ngày.
  • Phần thưởng theo ngày, nếu không nhận qua ngày sẽ làm mới phần thưởng khác.
Hoạt độngPhần thưởng
Thú Cưỡi20 Thú Cưỡi Đơn, 20 Đá Thú Cưỡi-Hạ, 1 Thanh Giang Kiếm Chú Linh Đơn, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Thú Cưỡi, 1 Thiện Ác Lệnh.
Hiệp Khách20 Hiệp Khách Đơn, 20 Đá Hiệp Khách -Hạ, 1 Tam Quân Hổ Phù Chú Linh Đơn, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Hiệp Khách, 1 Thiện Ác Lệnh.
Thần Binh20 Thần Binh Đơn, 20 Đá Thần Binh -Hạ, 1 Ngọc Tỉ Chú Linh Đơn, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Thần Binh, 1 Thiện Ác Lệnh.
Canh Khí20 Canh Khí Đơn, 20 Đá Canh Khí -Hạ, 1 Sơn Hà Xã Tắc Chú Linh Đơn, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Canh Khí, 1 Thiện Ác Lệnh.
Kỳ Bảo20 Kỳ Bảo Đơn, 20 Đá Kỳ Bảo -Hạ, 1 Thanh Giang Kiếm Chú Linh Đơn, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Kỳ Bảo, 1 Thiện Ác Lệnh.
Minh Khí20 Minh Khí Đơn, 20 Đá Minh Khí -Hạ, 1 Tam Quân Hổ Phù Chú Linh Đơn, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Minh Khí, 1 Thiện Ác Lệnh.
Lưỡng Nghi20 Lưỡng Nghi Đơn, 500 Nguyên Bảo Khóa, 1 Ngọc Tỉ Chú Linh Đơn, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Lưỡng Nghi, 1 Thiện Ác Lệnh.
Căn Cốt20 Căn Cốt Đơn, 500 Nguyên Bảo Khóa, 1 Sơn Hà Xã Tắc Chú Linh Đơn, 5 Đá Lv3, 3.000.000 Bạc, 1 Quà Hoàn Trả Căn Cốt, 1 Thiện Ác Lệnh.

Đổi Thiện Ác Lệnh

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" > "Đổi Thiện Ác"

 • Điều kiện: Trong thời gian quy định, hoàn thành thỏa điều kiện nhận thưởng.
Điều kiệnPhần thưởng
Dùng 1 Thiện Ác Lệnh

1 Quà Đá Quý Lv3, 3 Đột Phá Quyết, 5 Huyền Tinh (Sơ), 50 Nguyên Bảo Khóa

Dùng 3 Thiện Ác Lệnh

1 Quà Đá Quý Lv5, 3 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 3 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 5 Huyền Tinh (Trung), 150 Nguyên Bảo Khóa

Dùng 6 Thiện Ác Lệnh

20 Đột Phá Quyết, 1 Quà Đá Quý Lv6, 3 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 3 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 10 Huyền Tinh (Trung), 300 Nguyên Bảo Khóa

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ trở nên trọn vẹn nhất:

Các thắc mắc liên quan đến Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ nhanh nhất!