Sự kiện

Đua Top Nhận Thưởng

Cơ hội sở hữu các Trang Bị Hoàng Kim vốn đã thất lạc từ lâu đang chờ đợi quý nhân sĩ, chỉ cần chư vị bôn tẩu giang hồ, tu luyện võ công thăng cấp vượt bậc, ghi danh trong các bảng Vàng trong sự kiện Đua Top Nhận Thưởng dành cho các máy chủ mới.

Nghiễm nhiên các trang bị trên cùng vạn ngàn Nguyên Bảo Khóa và các phần thưởng khác sẽ thuộc về chư vị!

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" > chọn các hạng mục tương ứng

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 25/07/2017.
  • Điều kiện: Trong thời gian quy định, hoàn thành thỏa điều kiện nhận thưởng.
Nội dungĐạt TopPhần thưởng
Lực ChiếnHạng 1

1 Vũ Khí Hoàng Kim 100, 5 Huyền Tinh (Cao), 1 Quà Đá Quý Lv8, 400 Nguyên Bảo Khóa

Hạng 2-3

1 Vũ Khí Hoàng Kim 90, 4 Huyền Tinh (Cao), 1 Quà Đá Quý Lv7, 300 Nguyên Bảo Khóa

Hạng 4-10

1 Vũ Khí Hoàng Kim 80, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

350. 000 Lực Chiến

2 Quà Đá Quý Lv6, 5 Huyền Tinh (Trung), 200 Nguyên Bảo Khóa

 1.000.000 Lực Chiến
(đầu tiên) 

1 Vũ Khí Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv67, 400 Nguyên Bảo Khóa

Thú Cưỡi Hạng 1 

1 Thần Câu, 1 Đầu Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Đầu Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Thú Cưỡi Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Thú Cưỡi Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Đầu Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Hiệp Khách Hạng 1 

1 Hiệp Nghĩa, 1 Áo Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Áo Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Hiệp Khách Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Hiệp Khách Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Áo Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Thần Binh Hạng 1 

1 Thần Binh, 1 Quần Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Quần Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Thần Binh Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Thần Binh Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Quần Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Canh Khí Hạng 1 

1 Canh Tuyệt, 1 Dây Chuyền Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Dây Chuyền Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Canh Khí Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Canh Khí Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Dây Chuyền Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Kỳ Bảo Hạng 1 

1 Võ Lâm Chí Bảo, 1 Ngọc Bội Hoàng Kim 70, 3 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Ngọc Bội Hoàng Kim 60, 2 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv4, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Kỳ Bảo Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 5 Huyền Tinh (Sơ), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Kỳ Bảo Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Ngọc Bội Hoàng Kim 80, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv5, 200 Nguyên Bảo Khóa

Minh Khí Hạng 1 

1 Vũ Tiên, 1 Đai Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Đai Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Minh Khí Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Minh Khí Bậc 7
(đầu tiên)
 

1 Đai Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Lưỡng Nghi Hạng 1 

1 Thiên La, 1 Nhẫn Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Nhẫn Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Lưỡng Nghi Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Lưỡng Nghi Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Nhẫn Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Căn Cốt Hạng 1 

1 Ẩn Thế, 1 Bao Tay Hoàng Kim 80, 3 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 400 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 2-3 

1 Bao Tay Hoàng Kim 70, 2 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

 Hạng 4-10 

1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv5, 100 Nguyên Bảo Khóa

 Căn Cốt Bậc 4 

1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 5 Huyền Tinh (Trung), 40 Nguyên Bảo Khóa

 Căn Cốt Bậc 7
(đầu tiên) 

1 Bao Tay Hoàng Kim 90, 10 Huyền Tinh (Cao), 5 Thần Binh Phổ, 1 Quà Đá Quý Lv6, 200 Nguyên Bảo Khóa

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ trở nên trọn vẹn nhất:

Các thắc mắc liên quan đến Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ nhanh nhất!