Sự kiện

Quy Đổi Hoàn Trả

Nguyên Bảo vốn là loại tiền tệ có giá trị nhất tại Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ, ngoài việc hộ thân trong hành trang trên bước đường hành tẩu. Chúng còn giúp chư vị rất nhiều trong những lúc cấp bách!

Còn gì tuyệt vời hơn khi tham gia sự kiện Quy đổi Hoàn Trả, nhân sĩ sẽ nhận lại một lượng Nguyên Bảo Khóa cùng các vật phẩm giá trị cực khủng khác nữa đấy!

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" > "Nạp Thẻ Hoàn Trả"

 

    • Thời gian áp dụng: Từ ngày 14/08/2017.
    • Điều kiện: Quy đổi thỏa yêu cầu & nhận thưởng tương ứng.
    • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ.
Hoạt độngMốc nạpPhần thưởng
Thú Cưỡi50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Thú Cưỡi Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 01 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Thú Cưỡi Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Tấn Công Lv4, 2.000.000 Bạc
2.0001 Mảnh Thanh Giang Kiếm, 10 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.0001 Quà Ảo Hóa Thú Cưỡi, 20 Thú Cưỡi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi, 1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.00020 Lý Niệm Dao Thần Phách, 20 Thú Cưỡi Đơn, 20 Đá Thú Cưỡi-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Hiệp Khách50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Hiệp Khách Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Hiệp Khách Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Sinh Lực Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 1 Tam Quân Hổ Phù Chú Linh Đơn, 10 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Hiệp Khách, 20 Hiệp Khách Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách, 1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Đường Mộng Lâm Thần Phách,1 Quà Danh Lục Kim Long, 20 Đá Hiệp Khách-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách, 1 Quà Thiên Phú Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Thần Binh50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Thần Binh Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
 1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Thần Binh Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Ngoại Phòng Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Ngọc Tỉ, 10 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 3 Huyền Tinh (Trung), 1 Quà Đá Quý Lv3, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Thần Binh, 20 Thần Binh Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Thần Binh, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Tiêu Sở Sở Thần Phách, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 20 Đá Thần Binh-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh, 1 Quà Thiên Phú Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Canh Khí50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Canh Khí Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Canh Khí Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Nội Phòng Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Sơn Hà Xã Tắc, 10 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.0001 Quà Ảo Hóa Canh Khí, 20 Canh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Canh Khí, 1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Bạch Doanh Doanh Thần Phách, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 20 Đá Canh Khí-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí, 1 Quà Thiên Phú Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Kỳ Bảo50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Kỳ Bảo Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Kỳ Bảo Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Chính Xác Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Thanh Giang Kiếm, 10 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Kỳ Bảo, 20 Kỳ Bảo Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo, 1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Tô Y Y Thần Phách, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 20 Đá Kỳ Bảo-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo, 1 Quà Thiên Phú Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Minh Khí50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Minh Khí Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Minh Khí Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Né Tránh Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Tam Quân Hổ Phù, 10 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.000 1 Quà Ảo Hóa Minh Khí, 20 Minh Khí Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Minh Khí, 1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 20 Hồ Mạn Tâm Thần Phách, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 20 Đá Minh Khí-Hạ, 1 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí, 1 Quà Thiên Phú Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Lưỡng Nghi50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
 1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Chí Mạng Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Ngọc Tỉ, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.0001.000 Nguyên Bảo Khóa, 20 Lưỡng Nghi Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 1 Quà Thần Phách Bảo Bảo,1 Quà Danh Lục Kim Long, 10 Thần Binh Phổ, 1 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi, 1 Quà Thiên Phú Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc
Căn Cốt50010 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, 10 Căn Cốt Đơn, 10 Tiêu Lệnh, 1 Quà Danh Lục Huyền Tinh
1.0001 EXP x2 Đơn, 10 Căn Cốt Đơn, 3 Tu La Phổ, 1 Đá Ngạo Cốt Lv4, 2.000.000 Bạc
2.000 20 Mảnh Sơn Hà Xã Tắc, 10 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
5.0001 Thiện Ác Lệnh, 10 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Danh Lục Hoàng Kim, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
10.000 1.000 Nguyên Bảo Khóa, 20 Căn Cốt Đơn, 1 Tư Chất Đơn-Căn Cốt, 1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Đá Quý Lv4, 2.000.000 Bạc
20.000 1 Quà Thần Phách Bảo Bảo, 1 Quà Danh Lục Kim Long, 10 Thần Binh Phổ, 1 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt, 1 Quà Thiên Phú Bảo Bảo, 1 Quà Đá Quý Lv5, 2.000.000 Bạc

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ trở nên trọn vẹn nhất:

Các thắc mắc liên quan đến Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ nhanh nhất!