Sự kiện

Tăng Bậc Hoàn Trả

Với mỗi lần thăng bậc thành công theo yêu cầu tại sự kiện Tăng Bậc Nhận Thưởng ngoài việc thăng cao Lực Chiến, nhân sĩ còn có cơ hội nhận lại được các nguyên liệu thăng cấp siêu "nóng". Đây chính là thời cơ Tăng Bậc của quý nhân sĩ, hãy chú ý tham gia!

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhấp biểu tượng "Hoàn Trả" > chọn các hạng mục tương ứng theo ngày

 

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 25/07/2017.
  • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ.
  • Điều kiện: Tăng bậc theo yêu cầu & nhận thưởng tương ứng.
  • Lưu ý:
    • Vật phẩm (Hạn) có hạn sử dụng đến 23h59 của ngày tương ứng (ví dụ ngày 15/06 nhận 15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn) sẽ có hạn sử dụng đến 23h59 ngày 15/06).
    • Cần sử dụng vật phẩm (Hạn) trước, hết thời gian sẽ tự biến mất.
Hoạt độngĐiều kiệnPhần thưởng
Thú Cưỡi
 Bậc 4 5 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Thú Cưỡi Đơn
15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 8 40 Thú Cưỡi Đơn, 15 Thú Cưỡi Đơn (Hạn)
 Bậc 9 1 Tư Chất Đơn-Thú Cưỡi
 Bậc 10 1 Trưởng Thành Đơn-Thú Cưỡi
Hiệp Khách
 Bậc 4 5 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 840 Hiệp Khách Đơn, 15 Hiệp Khách Đơn (Hạn)
 Bậc 91 Tư Chất Đơn-Hiệp Khách
 Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Hiệp Khách
Thần Binh
 Bậc 4 5 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Thần Binh Đơn
15 Thần Binh Đơn (Hạn)
Bậc 840 Thần Binh Đơn, 15 Thần Binh Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Thần Binh
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Thần Binh
Canh Khí
 Bậc 4 5 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Canh Khí Đơn
15 Canh Khí Đơn (Hạn)
Bậc 840 Canh Khí Đơn, 15 Canh Khí Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Canh Khí
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Canh Khí
Kỳ Bảo
 Bậc 4 5 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Kỳ Bảo Đơn
15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
Bậc 840 Kỳ Bảo Đơn, 15 Kỳ Bảo Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Kỳ Bảo
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Kỳ Bảo
Minh Khí
 Bậc 4 5 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Minh Khí Đơn
15 Minh Khí Đơn (Hạn)
Bậc 840 Minh Khí Đơn, 15 Minh Khí Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Minh Khí
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Minh Khí
Lưỡng Nghi Bậc 4 5 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Lưỡng Nghi Đơn
15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
Bậc 840 Lưỡng Nghi Đơn, 15 Lưỡng Nghi Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Lưỡng Nghi
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Lưỡng Nghi
Căn Cốt
 Bậc 4 5 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
 Bậc 5 10 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
 Bậc 6 20 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
 Bậc 7 30 Căn Cốt Đơn
15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
Bậc 840 Căn Cốt Đơn, 15 Căn Cốt Đơn (Hạn)
Bậc 91 Tư Chất Đơn-Căn Cốt
Bậc 101 Trưởng Thành Đơn-Căn Cốt

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ trở nên trọn vẹn nhất:

Các thắc mắc liên quan đến Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ nhanh nhất!