Tin tức

6h - 01/08: Bảo trì liên thông các máy chủ

Võ Lâm truyền Kỳ Web sẽ tiến hành liên thông một số máy chủ kể từ sau bảo trì ngày 01/08/2018 cùng các thông tin chi tiết bên dưới:

Thời gian & danh sách liên thông

 • Bảo trì toàn bộ máy chủ: Từ 06h00 - 09h00 ngày 01/08/2018.
 • Danh sách các cặp máy chủ liên thông:
Cặp liên thôngMáy chủ 1Máy chủ 2
1S1 - Thái SơnS5 - Tung Sơn
S9 - Linh Giang
2S25 - Lương SơnS29 - Hồng Giang
S41 - Đông Sơn
3S107 - Vũ KiếmS138 - Dương Kiếm
S141 - Phúc Kiếm
S150 - Hỷ Kiếm
S153 - Xuân Mộc
S156 - Lưu Kim
S158 - Diệp Mộc
S159 - Liệt Hỏa
S160 - Ngự Thổ
S161 - Bái Kim
S162 - Thần Thủy
S163 - Tinh Mộc
S164 - Dương Hỏa

Quy tắc & Lưu ý sau liên thông

 • Cổng đăng nhập: Có thể chọn máy chủ cũ để vào game (cùng 1 tài khoản không thể đăng nhập cùng lúc 2 máy chủ liên thông với nhau).
 • Sự kiện: Phụ thuộc vào sự kiện tại Máy chủ 1 (danh sách trên) của cặp liên thông. Ví dụ: S3 có sự kiện Thú Cưỡi, S4 có sự kiện Hiệp Khách, sau sáp nhập sẽ là sự kiện Thú Cưỡi của S3.
 • Tên nhân vật & Bang hội: 2 nhân nhân vật/Bang hội trùng tên, nhân vật/Bang hội của Máy chủ 2 sẽ được thêm ký tự đặc biệt [sx] (x số của máy chủ). Ví dụ: Máy chủ 1 & 2 đều có nhân vật/Bang hội tên A, sau liên thông nhân vật/Bang hội tên A của Máy chủ 2 sẽ là A[s4].
 • Bảng Xếp Hạng:
  • BXH Lôi Đài: Xóa dữ liệu xếp hạng hiện tại.
  • BXH khác: Căn cứ tình trạng máy chủ, tiến hành sắp xếp lại. Nếu dữ liệu các nhân vật bằng nhau sẽ xếp hạng ngẫu nhiên.
 • Trục Lộc: Giữ lại dữ liệu máy chủ 1 xóa bỏ kết quả chiếm lĩnh lãnh địa máy chủ 2 của cặp liên thông (theo danh sách trên).
 • Bày Bán & Đấu Giá: Giữ nguyên vật phẩm đang bày bán và đấu giá.
 • Quang Minh Đỉnh: Giữ lại dữ liệu máy chủ 1 xóa bỏ dữ liệu máy chủ 2 của cặp liên thông (theo danh sách trên).
 • Xóa nhân vật sau liên thông (thỏa cả 3 mới tiến hành xóa):
  • Từ 60 ngày trở lên không đăng nhập vào game tính đến ngày liên thông.
  • Nhân vật chưa nạp nạp thẻ.
  • Nhận vật có đẳng cấp nhỏ hơn 60.

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

Thân mời quý nhân sĩ theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ trở nên trọn vẹn nhất:

Các thắc mắc liên quan đến Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ nhanh nhất!