Tin tức

Nhanh tay tích luỹ nhận ngay cực phẩm Tri Ân trước 31/01

Các gói quà giá trị như: Quà Đá Lv10, Hoa Văn Kim Long Lv 100, Danh Lục Kim Long,... sẽ là những phần thưởng giá trị dành cho quý nhân sĩ đạt Top 10 tại hoạt động Tri Ân Top Nạp Thẻ tháng 01/2018, chi tiết như sau:

  • Thời gian ghi nhận: Từ 0h00 ngày 01/01 - 23h59 ngày 31/01/2018.
  • Thời gian nhận thưởng dự kiến: Từ 10h00 ngày 05/02 - 23h59 ngày 28/02/2018.
  • Lưu ý:
    • Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần duy nhất tương ứng với Bảng Xếp Hạng Top Nạp Thẻ.
    • Top 10 Quý nhân sĩ đã quy đổi Nguyên Bảo thành công vào game và đạt tối thiểu 200.000 Nguyên Bảo.
  • Chi tiết phần thưởng:
HạngPhần thưởng (tất cả đều KHÓA)
Top 1

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

10 Quà Đá Lv10, 10 Quà Hoa Văn Kim Long Lv100, 30 Quà Danh Lục Kim Long Lv100, 30 Thiện Ác Lệnh, 50 Quà Tinh Thạch Lv1

Top 2

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

08 Quà Đá Lv10, 08 Quà Hoa Văn Kim Long Lv100, 20 Quà Danh Lục Kim Long Lv100, 24 Thiện Ác Lệnh, 30 Quà Tinh Thạch Lv1

Top 3

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

05 Quà Đá Lv10, 05 Quà Hoa Văn Kim Long Lv100, 10 Quà Danh Lục Kim Long Lv100, 18 Thiện Ác Lệnh, 20 Quà Tinh Thạch Lv1

Top 4 - 10

Webgame Võ Lâm Truyền Kỳ

03 Quà Đá Lv10, 03 Quà Hoa Văn Kim Long Lv100, 05 Quà Danh Lục Kim Long Lv100, 12 Thiện Ác Lệnh, 10 Quà Tinh Thạch Lv1